Marketing za fakultet – Visoka škola socijalnog rada

Bili smo angažovani da radimo internet marketing ove visokoškolske ustanove. Tokom COVID19 nisu bili na raspolaganju vidovi reklamiranja koji su svojstveni za visoke škole i fakultete, a to je terenski obilazak srednjih škola.

Facebook reklamiranje visokoškolske ustanove

Primarno smo se odlučili da ponudimo facebook marketing za ovu visoku školu i postigli neverovatan rezultat. Upis studenata tokom COVID19 je nadmašio sve prethodne godine u kojima je korišćeno tradicionalno reklamiranje, terensko i putem štampanih medija. U poređenju sa istim periodom prethodne godine upisano je 44% više studenata.

Marketing sadržajem

Za ovu visokoškolsku ustanovu smo predložili Content.Prima strategiju content marketinga. Neke sadržaje smo pisali mi, a za neke smo postavili strategiju tako da ih mogu pisati zaposleni škole. Trudili smo se da postignemo redovnost objavljivanja u prethodnih 6 meseci. Google analitika je pokazala skok poseta od 421% u odnosu na isti period prethodne godine.