Sveobuhvatno online marketing planiranje je bazirano na istraživanju i analizi vaših ciljeva, konkurencije, ciljne grupe i prilika na tržištu.

Sa ovim saznanjima može se uspostaviti trojstvo targetiranja, slanja poruke i merenja uspeha.

Rezultat je kreirana online marketing strategija koja ima pravac, strukturu i kriterijume merenja kojima se procenjuje uspeh i utvrđuje isplativost.

Onog trenutka kada postanemo partneri i saradnici započinjemo sa kreiranjem digitalne strategije koja je jedinstvena i razvija se samo za vas. Kako bi kreirali strategiju moramo pogledati i analizirati sve ono što ste do sada uradili.

Ukoliko imate sajt i blog, otvorene naloge na socijalnim mrežama, moramo da uradimo celokupnu analizu onoga što je ređeno i utvrdimo kakve je efekte sve to imalo na vaše poslovanje. Ako vaš sajt ne funkcioniše dobro iz bilo kog razloga potrebno je da se identifikuju eventualni razlozi za to. Naš tim je u stanju da analizira tehničke problema, da ukaže na problem u sadržaju ili dizajnu sajta. Kada vršimo inicijalni pregled sajta uvek imamo na umu da je cilj svakog sajta ne samo da predstavi, već i da proda proizvod. To je za naš cilj broj jedan.

Kada radimo pregled sajta, on ima određenu strukturu po kojoj se krećemo. Na kraju, dobijene informacije plasiramo na proaktivan način, nudeći vam precizna objašnjenja o tome na koji način da rešite problem.

ContentPrima nudi različite tipove procesa recenzije koji se mogu koristiti pojedinačno ili u okviru nekog šireg paketa usluga.

 • Radimo recenzije i preporuke vezane za:

  • Korisničko iskustvo
  • Pristupačnost
  • Analitiku websajta
  • Sadržaj
  • SEO i PPC
  • Načine konverzije
  • Email marketing

Nakon inicijalne analize zajedno sa vama utvrđujemo kojoj publici želite da se obratite. Koja je vaša ciljna grupa ? Tokom ove procedure ne bavimo se nagađanjima. Ovde je reč o bitnim poslovnim odlukama te sprovodimo opsežne analize i istraživanje.

Polazna osnova za uspeh jeste solidno razumevanje vaših klijenata. Kako bi ovo sproveli investirali smo u istraživačku metodologiju kojom pristupamo vašim potencijalnim klijentima i motivišemo ih da daju preko potrebne podatke kako bi sproveli potrebne analize.

Ukoliko je potrebno posedujemo kapacitete za sprovođenje online i oflajn anketa, intervjua i fokus grupnih istraživanja, kao i telefonskih intervjua. Dobijeni podaci nam pomažu da čitav projekat organizujemo, a kampanje usmerimo na pravi način.

Kada dođemo do podataka, pokazalo se veoma vrednim kombinovanje statistički dobijenih rezultata i informacija koje su dobijene od učesnika. Ovo kombinovanje kvantitativnih i kvalitativnih podataka nam obično daje odgovor na pitanje „Zbog čega ?“

Nakon analize dobijenih podataka pristupamo planiranju jedinstvene strategije za vašu kompaniju koja će nas zajednički voditi budućim uspesima.

Bitno je naglasiti da su sve naše kampanje merljive, tj. da direktno vidite rezultate koji se njima proizvode.

Kreiranje zajedničke online kampanje koja će vas izdvojiti od konkurencije zahteva razumevanje na koji način različiti kanali internet marketinga interaguju i potpomažu jedni druge. Razvoj digitalne strategije zahteva prepoznavanje ciljane publike i identifikovanje mesta na kojima se takva publika može pronaći.

Nakon što sprovedemo kampanju metrika će potvrditi u kojoj meri smo bili u pravu.