Dobar sadržaj je ključ internet marketinga. Kreiranje sadržaja započinje pristupom koji klijenta postavlja u centar zbivanja.

Kvalitetan sadržaj oslikava dubok stepen razumevanja ponašanja i interesovanja kupaca, kao i razumevanje čitavog ciklusa kupovine koji potencijalne kupce pretvara u prave kupce.

Kroz brojne projekte koje smo radili za klijente naučili smo da je marketing sadržajem krucijalna komponenta celokupne marketing strategije koja se posebno dizajnira sa ciljem da privuče kupce i stimuliše ih da peduzmu akciju.

Sadržaj pomaže kupcima da kupe baš od VAS

Iz čega se sastoji naša usluga ?

Content.Prima tim je specijalizovan za oblasti planiranja sadržaja na različite teme, iz različitih oblasti, različitih formata koji će pomoći na da vodite vaše posetioce od svesti o brendu, preko interesovanja do namere da kupe.

Jasno definisani poslovni ciljevi su od izuzetne važnosti. Kroz segmentaciju i mapiranje puta kupovine, mi povezujemo potrebe vaših klijenata i kupaca sa potrebama vaše kompanije.

Integracija kreiranog sadržaja sa optimizacijom za pretraživače i servisima marketina na društvenim mrežama pomaže vašoj kompaniji da bude vidljivija i poveća uticaj na tržištu, a naročito na ciljanu publiku.

Bićemo Vam na usluzi sa ciljem da poboljšamo krajnje domete sadržaja, kao i da ga distribuiramo relevantnim kanalima, pritom istražujući ključne reči i planirajući načine usklađivanja sa interesovanjima, potrebama i željama vaših potencijalnih klijenata i kupaca.

Naše usluge marketinga saržajem čine vaš informativni i promotivni sadržaj smislenim, korisnim, rezultujući povećanjem broja poseta, deljenja na društvenim mrežama, većim brojem preporuka I povećanjem prodaje.

Content.Prima ima takve usluge marketinga sadržajem koje prate najbolju praksu optimizacije za pretraživače (SEO) i marketinga na društvenim mrežama.

Kreiramo sadržaj za različite namene

Bez obzira da li razmatrate integrisanu online marketinšku strategiju ili već imate publiku koja vas prati,

Content.Prima je na usluzi da kreira i promoviše digitalni sadržaj koji će se odlično primiti kod publike na pretraživačima i društvenim mrežama.

Kreiramo sadržaje za različite namene:
•    Blog
•    Sadržaj za sajt
•    Video sadržaj
•    Email marketing
•    Elektronske knjige
•    Infografici
•    Sadržaj za društvene mreže
•    Studije slučajeva